Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

Informujemy, że: 

 

 1. Adminisratorem danych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Niepubliczne Przedszkole Językowe SECRET, którego organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Secret, 44-330 Jastrzębie- Zdrój, ul. 11 Listopada 12 tel 791 92 92 35, adres e-mail: cesecret@wp.pl
 2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Secret Renata Labza iodjastrzebie@wp.pl adres korespondencyjny: ul. 11 Listopada 12,  44-330 Jastrzębie- Zdrój
 3. Celem zbierania danych jest rekrutacja dzieci do przedszkola oraz realizacja zadań statutowych, opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również w przypadku danych podanych na podstawie zgody- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2
 5. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
  Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, lecz służy realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych.
 6. Udostępnienie danych osobowych uczniów może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmioty (organy, instytucje) wnioskujące o udostępnienie danych osobowych uczniów, służy spełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, umowy lub wynika wprost z treści tego przepisu.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty.

Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu innym osobom.

Poniżej znajdą Państwo wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.

TREŚCI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU I MORALNEMU UCZNIÓW.                                                         

Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla dzieci. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla dziecka. 

Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć dziecku podczas nauki. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych uczniów. 

NIEZWERYFIKOWANE INFORMACJE. CO JEST PRAWDĄ, A CO FAŁSZEM?

Podczas nauki on-line dziecko może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić dziecku, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.

REKLAMY                                                                                                                            

W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.                                                                  

 Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia.

Dlatego bezwzględnie należy zapoznawać się z Regulaminami oraz Politykami bezpieczeństwa portali edukacyjnych oraz społecznościowych.

 

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU 

Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.

BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTÓW I DOSTĘPU DO SIECI

Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej.  Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY

Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim  dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób. 

CYBERPRZEMOC                                                                                                         

O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań.

GRY KOMPUTEROWE I WIDEO                                                                                                                                             

Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie:

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

 

źródło:                                  https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%e2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf