Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Secret” działa w Jastrzębiu-Zdroju od 2013r. W ramach codziennych zajęć dzieci uczą się języka angielskiego, mają zajęcia dydaktyczne ze swoimi nauczycielami zgodnie z podstawą programową, uczestniczą w zajęciach dodatkowych: muzyczno–ruchowych, artystyczno-plastycznych, gimnastyce korekcyjnej, dogoterapii. 

Oprócz zajęć dydaktycznych i zajęć w salach zabaw, dzieci codziennie bawią się w specjalnie dla nich przygotowanym ogrodzie przedszkolnym lub wychodzą na spacery do pięknego parku znajdującego się w pobliżu. Zapewniamy dzieciom wszechstronną edukację i dbamy o ich jak najlepszy rozwój. Razem z dziećmi przygotowujemy w każdym roku przedstawienia przedszkolne dla rodziców, babć i dziadków oraz innych zaproszonych gości.

Do przedszkola zapraszamy ciekawych gości: grupy teatralne, muzyków, policjantów, strażaków, gości z egzotycznymi zwierzętami, Mikołaja z prezentami dla dzieci.

Rozumiemy indywidualne potrzeby każdego dziecka i umiemy dostosować się do jego potrzeb. Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęcia w ramach kształcenia specjalnego. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej tworzymy zespół specjalistów dla każdego dziecka indywidualnie. Współpracujemy z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, dogoterapeutą, trenerem Integracji Sensorycznej, rehabilitantem.

Nowym przedszkolakom proponujemy udział w zajęciach adaptacyjnych, które przygotowują ich do uczęszczania do przedszkola.