Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci, gry zabawy i zajęcia indywidualne i dowolne – kierowane

przez nauczyciela.

8:30 – 9:00

Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych

ze spożywaniem posiłków. Śniadanie.

9:00 – 11:30

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka

w oparciu o podstawę programową: zajęcia umuzykalniające, taneczne,

gimnastyczne, teatralne, językowe. Zabawy i gry sportowe, ćwiczenia

kształtujące postawę dziecka organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia

i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki.

11:30 – 12:00

Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych

ze spożywaniem obiadu. Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego

spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami przezwyciężanie uprzedzeń,

przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

12:00 – 13:30

Dzieci najmłodsze poobiedni odpoczynek. Dzieci starsze zajęcia relaksacyjne,

praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, zabawy i gry

w ogrodzie przedszkolnym.

13:30 – 14:00

Zajęcia dodatkowe, wyrabianie nawyków higieniczno  – kulturalnych

związanych z kulturą  spożywania posiłków. Podwieczorek.

14:00 – 16:00

Zabawy integracyjne, ruchowe, językowe, gry dydaktyczne itp. Praca

indywidualna z dzieckiem. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

Zabawy, gry i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy

niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.