Dzieci przebywające w przedszkolu do 6ciu godzin- 330zł

Dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 6ciu godzin- 400zł

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zespół Aspergera- 140zł

Opłata administracyjna uiszczana jednorazowo przy zawieraniu pierwszej umowy (wpisowe)- 350zł

Dzienny kosz wyżywienia dziecka:

-17zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

-19zł dieta specjalistyczna
(np. bezglutenowa, bez jajka)