Dzieci przebywające w przedszkolu do 6ciu godzin - 280zł

Dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 6miu godzin - 350zł

Dzienny kosz wyżywienia dziecka- 16zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)