RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci, gry zabawy, zajęcia indywidualne i dowolne – kierowane przez nauczyciela.
8:30 – 9:00 Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków. Śniadanie.

9:00 – 11:30 Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka w oparciu o podstawę programową: zajęcia umuzykalniające, taneczne, gimnastyczne, teatralne, językowe. Zabawy i gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki.

11:30 – 12:00 Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu. Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

12:00 – 13:30 Dzieci najmłodsze poobiedni odpoczynek. Dzieci starsze zajęcia relaksacyjne, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym.
13:30 – 14:00 Zajęcia dodatkowe, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z kulturą spożywania posiłków. Podwieczorek.

14:00 – 16:00 Zabawy integracyjne, ruchowe, językowe, gry dydaktyczne itp. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci. Zabawy, gry i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.