Zajęcia dodatkowe

Oprócz realizowania podstawy programowej, nasze dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych:

-dogoterapi

-zajęciach sportowych

-wycieczkach