Zajęcia dodatkowe

Oprócz realizowania podstawy programowej, nasze dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych:

-rytmice

-zajęciach sportowych

-wycieczkach