Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W naszym przedszkolu dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinii o wczesnym wspomaganiu są objęte opieką specjalistów takich jak: psycholog, logopeda, terapeuta SI, pedagog.